مرتب سازی بر اساس

-102000t

۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۹۹۸,۰۰۰تومان